Gemeenten

Begeleiding Integraal HuisvestingsPlan

Project:

In februari 2020 heeft de raad van Hendrik-Ido-Ambacht het ‘Integraal Huisvestingsplan 2020 en verder Primair Onderwijsgebouwen’ vastgesteld. Besloten is de komende jaren vijf nieuwe basisscholen in HIA te bouwen. Vier van deze scholen komen tot stand d.m.v. een sloop /  nieuwbouw operatie, waarbij op dezelfde plek kleinere scholen worden teruggebouwd en waarbij de overblijvende ruimte benut wordt voor andere functies, zoals bijvoorbeeld woningbouw. Eén school komt tot stand door nieuwbouw. Het is de bedoeling vier van de vijf nieuwe scholen te realiseren in het tijdvak 2021 tot 2023.

Multical begeleid de gemeente in het beoordelen en toetsen van de ruimtelijke wensen en eisen van de scholen, de deelontwerpen aan geldende wet- en regelgeving en de te doorlopen aanbestedingsprocedures en of dat risico’s voldoende in kaart zijn gebracht.

Ook adviseert Multical op het gebied van kosten en het opstellen van diverse overeenkomsten.

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

Foto: Archieffoto van Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht.

To search, begin typing