Gemeenten

Advisering brandveiligheid bibliotheek Vlaardingen

Project: 

De afdeling Advies Onderhoud en Beheer heeft in opdracht van de gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan naar het rechtens verkregen niveau en de hierbij behorende indeling van de brandcompartimenteringen. De indeling wil na verloop van tijd met de nodige verbouwingen nog wel eens wijzigen. De brandscheidingen worden hierbij niet altijd volgens de nieuwe compartimentering verlegd of de tekeningen en vergunning worden hierop niet aangepast. Hoe het ook zei, de brandveiligheid mag niet in het geding komen. 

In samenwerking met de veiligheidsregio is in dit geval na archief onderzoek het rechtens verkregen niveau boven water gekomen en kon na toetsing hiervan worden vastgesteld dat de huidige situatie keurig op orde was. 

In overleg met de gemeente Vlaardingen zijn daarnaast op basis van de huidige kennis en inzichten nog een aantal verbeterpunten vastgesteld ten opzichte van de minimale eisen uit het Bouwbesluit, zoals o.a. het vervangen van spiegeldraadglas voor brandwerende beglazing.

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen

Advieswerkzaamheden: Quick scan Brandveiligheid

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones.

To search, begin typing