Onderwijs

Advisering, aanbesteding en begeleiding uitvoering inspecties RVKO

Project:

De RVKO laat op dit moment inspecties aan haar gebouwen uitvoeren om op diverse onderdelen de kwaliteit ervan in kaart te brengen. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar enerzijds het inzichtelijk maken van de technische staat van de gebouwen aan de hand van de NEN 2767, inclusief het opstellen van bijbehorende meerjarenonderhoudsplannen. Anderzijds wordt ook de functionele kwaliteit inzichtelijk gemaakt aan de hand van de NEN 8021 en wordt de energetische kwaliteit van de gebouwen beoordeeld, bijvoorbeeld in relatie tot de Wet Milieubeheer. 

Namens Ingenieursbureau Multical heeft Michael Dirks ten behoeve van deze werkzaamheden de technische omschrijvingen en overige aanbestedingsbescheiden opgesteld en vervolgens namens de RVKO de aanbesteding begeleidt. In navolging hierop mogen wij ook zorgdragen voor begeleiding van de uitvoeringsfase, waarbij bijvoorbeeld de stukken van de inspectiebureaus gecontroleerd dienen te worden en zorg gedragen dient te worden voor afstemming met de diverse betrokken partijen. 

Opdrachtgever: RVKO

Advieswerkzaamheden: Advies onderhoud & beheer

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Michael Dirks.

To search, begin typing