Gemeenten

Bouwmanagement 14 Service centra gemeente Rotterdam

Project: Het begeleiden  en adviseren m.b.t. de verbouw van het complete inbouwpakket, en het op basis hiervan aanpassen en uitbreiden van de technische W- en E-installaties, van 14 servicecentra in de diverse wijken behorend tot de gemeente Rotterdam.

De afbeelding heeft betrekking op Service Centrum Kralingen-Crooswijk. Voor deze locatie is vanuit het bouwstenenboek en de blauwdruk die door StudioDAT is ontworpen een locatie-specifiek ontwerp gemaakt. Een aantrekkelijke wachtruimte met verschillende zitmogelijkheden, servicebalies en een dienstenplein waarop de gemeente Rotterdam digitaal geraadpleegd kan worden en waar bezoekers een informele ontmoetingsplek hebben, e.e.a. onder het motto: ‘door Rotterdammers en voor Rotterdammers’.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, afdeling Bestuurs- en concernhuisvesting.

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement, kostenramingen, installatietechnische uitwerking, beoordeling brandveiligheid, STABU bestekboek, bouwbegeleiding.

Heeft u vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing