Kennis & blogs

NEN 2767

Goed onderhoud en beheer is essentieel voor uw gebouw. Het zorgt ervoor dat het gebouw goed blijft functioneren, borgt de veiligheid en voorkomt financiële vervolgschade en overlast voor de gebruikers.

Hoe zit het met ROZ modellen bij MJOP’s voor huurder en verhuurder?

Wat is een ROZ model? Dit is in Nederland een huurovereenkomst op basis van het standaardmodel voor de verhuur van bedrijfsruimte van de Raad van Onroerende Zaken. In deze korte kennisvideo vertelt collega Michael Dirks hier meer over.

Wat is er nodig om een duurzaam meerderjarigonderhoudsplan op te stellen?

Een DMJOP helpt opdrachtgevers om een duurzaam onderhoudsbeleid te voeren. In deze video legt onze ingenieur Michael Dirks uit hoe dit zit.

Wat is de meerwaarde van een MJOP waarbij bouwkostendeskundigen hebben meegekeken?

Onze ingenieur Michael Dirks legt in deze video uit wat de meerwaarde is van het laten meekijken van onze bouwkostendeskundigen bij het opstellen van een MJOP.

Hoe kun je NEN 2767 gebruiken om de minimaal gewenste onderhoudstatus weer te geven?

In deze video heeft ingenieur Michael Dirks het over de aanpak van conditie- en risicogestuurd onderhoud. Hierin geef je niet alleen aan wat de maximale conditiescore mag zijn, maar ook welke risico’s je wel bereid bent te lopen en welke niet.

Is het mogelijk om een MJOP opstellen conform NEN 2767?

Een veel gehoorde misvatting bij NEN 2767 is dat een MJOP opgesteld moet worden conform de NEN 2767. Dat kan niet. Waarom dat niet kan legt ingenieur Michael Dirks uit in deze video.

Misvatting; Wat doet de NEN 2767 niet?

Het doel van de conditiemeting is het vaststellen van de technische toestand van een bouwdeel op basis van waargenomen gebreken op het moment van de inspectie. Als zodanig levert de NEN 2767 waardevolle informatie ten behoeve van het MJOP, maar de NEN 2767 geeft niet aan wát er in het MJOP moet worden opgenomen.

Wat is het nadeel als je geen NEN 2767 toepast?

Net zoals het lichaam een goede of slechte conditie heeft, is ook de conditie van een gebouw te meten. Hoe je dit op een objectieve manier meet is te vinden in NEN 2767. NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting. NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. In deze video legt onze specialist Michael Dirks uit wat het nadeel is als je geen NEN 2767 toepast.

To search, begin typing