Kennis & blogs

Kennis en daadkracht

In deze blog willen we het hebben over kennis en daadkracht. Niet toevallig óók de slogan van Ingenieursbureau Multical.

Bij de keuze voor die slogan hebben wij ons destijds laten leiden door de gedachte, dat voor een Rotterdams bedrijf het woord ‘daadkracht’ op voorhand al goed van toepassing lijkt. Want Rotterdammers worden vaak gekenschetst als type’s van het kaliber ‘geen woorden, maar daden’ en ‘niet lullen, maar poetsen’. Over het algemeen wordt positief gereageerd op een dergelijke instelling. De meeste mensen houden er wel van als er wordt aangepakt en doorgepakt. Immers, “in geklets kun je niet wonen”, om het maar eens kort-door-de-bocht te formuleren.

Maar, hoor ik je nu denken, hoe wij ons ook mogen voelen, past het woord ‘daadkracht’ daarmee ook bij ons? En, als dat al zo is, wát is daar dan belangrijk aan? Wie heeft daar eigenlijk iets aan?

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat wij ons intern met deze, en andere vergelijkbare vragen over onze profilering bezighielden. Hoe willen wij ons aan de buitenwereld presenteren? Hoe willen wij gekend zijn? Waarom is ‘daadkracht’ zo belangrijk? Waarom zouden wij er zoveel aandacht aan besteden? Het woord ‘daadkracht’ zelfs op ons briefpapier en alle overige uitingen ‘naar buiten toe’ prominent in beeld moeten brengen?

Voor een antwoord op deze vragen, neem ik je nog even mee terug naar de gehele slogan. Wij hebben ervoor gekozen om onze dienstverlening te kenschetsen met de woorden kennis en daadkracht. Niet alleen ‘kennis’ en ook niet uitsluitend ‘daadkracht’, maar nadrukkelijk met elkaar verbonden door het woordje ‘en’. Het één is daarmee onlosmakelijk verbonden met het ander.

Dát is wat ons kenmerkt en wat wij naar buiten willen brengen. De brede advisering vanaf het initiatief tot en met de instandhouding en de verdiepingsslag die wij maken in onze dienstverlening voor zowel nieuwbouwprojecten als voor renovatie en onderhoud, is altijd gebaseerd op kennis van zaken. Kennis die wij hebben opgedaan door middel van studie en opgebouwde ervaring, maar vooral ook kennis die wij hebben verworven aan de hand van onderzoek. Waaronder wij niet in de laatste plaats het behoeften-onderzoek verstaan waarvoor wij ons oor te luisteren leggen bij onze opdrachtgevers. Waar hebben zij behoefte aan? En als zij al ‘ontzorgd’ willen worden, op welk vlak zouden wij dan moeten worden ingeschakeld?

Omdat kennis zonder daadkracht weinig concreets oplevert, hebben wij voor dat koppelwoordje ‘en’ gekozen. Eén van de kortste woorden uit onze taal, maar essentieel daar waar het gaat om duidelijk te maken waarvoor wij staan.

Als je voor ons kiest, dan mag je zich verzekerd weten van de voor de beantwoording van uw vraag benodigde kennis. Maar ook mag je weten dat die kennis aanwezig is bij en wordt toegepast door onze medewerkers, die met opgestroopte mouwen klaarstaan om de woorden (of cijfers) waaruit de kennis is opgebouwd, in daden om te zetten.

Want: ‘in geklets kun je niet wonen’.

Zie hieronder illustratieve voorbeelden van projecten, die niet zonder kennis én daadkracht, tot stand konden worden gebracht.

To search, begin typing