Kennis & blogs

Grotius Praktijkschool Delft

Op dit moment wordt er, ondanks de crisis, hard gewerkt op de nieuwe locatie van de Grotius praktijkschool in Delft. Wij voeren het gehele bouwmanagement, inclusief directievoering en bouwtoezicht.

In september 2016 begon het schoolbestuur van de praktijkschool Pro Grotius in Delft een zoektocht om een tweetal, niet meer in gebruik zijnde kleuter- en basisscholen, te transformeren naar een nieuwe praktijkschool. 

De twee kleuter- en basisscholen worden grootschalig gerenoveerd en ook is er een gedeelte nieuwbouw toegevoegd. De nieuwe school bestaat straks uit praktijklokalen voor o.a. zorg, techniek, horeca, tuin, ICT en heeft een groot aantal theorielokalen.

Renovatie van de twee scholen

Studio Huijgens beschrijft het nieuwe gebouw als volgt:

“Het hart van het gebouw zal worden gevormd door een imposante brug die door de twee bestaande schoolgebouwen gedragen lijkt te worden. Met haar drie bouwlagen vormt het bruggebouw het gezicht van de praktijkschool. Zij verbindt de oude gebouwen, herbergt verschillende onderwijsfuncties en vormt het centrale hart in de langgerekte binnenstraat/aula, welke alle ruimtes ontsluit. Zij scheidt de open ruimte aan de voor- en achterzijde van de school waardoor het voorplein en het beschutte schoolerf een eigen identiteit krijgen”.

Lees meer over het gebouw op de website van Studio Huijgens.

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Het laat leerlingen anders leren. Het gaat hier om leerlingen die met hun leerresultaat tussen het praktijkonderwijs en de vmbo inzitten. Voor deze leerlingen is passend onderwijs met (extra) begeleiding nodig. Dat houdt vooral in dat de nadruk ligt op praktijkgericht leren. Leerlingen leren door stages, theorie- en praktijkvakken en krijgen een zodanige basis mee zodat ze, na het behalen van hun praktijkschooldiploma, een vervolgopleiding en/of passend werk kunnen vinden.

Foto-impressie van de renovatie

Wij gingen langs bij de Grotius Praktijkschool te Delft om te kijken hoe de praktijkschool erbij staat. Hieronder een impressie:

To search, begin typing