Kennis & blogs

Duurzaamheidstrend: Urban Mining

Je hoort het steeds vaker: Urban Mining. Maar wat is dat eigenlijk?

Indien je hier op Googelt gaat het in veel gevallen over het herwinnen van metalen uit afgedankte apparaten als telefoons, kleine computers en huishoudelijke apparatuur. Metalen als koper, nikkel, zink, zilver, goud en platina – welke anders in verbrandingsovens zouden belanden – worden bij urban mining uit dit ‘stadsafval gedolven’, passend binnen een circulaire economie. Dit herwinnen wordt steeds belangrijker: in Europa hebben we nauwelijks mijnen en daarbuiten raken deze in rap tempo uitgeput. Kortom, uiteindelijk zal deze vorm van delven pure noodzaak worden. Hoe groter de schaarste, hoe sneller de verdienmodellen rendabel zullen zijn.

De vervuilende sector

Als ingenieursbureau binnen de bouwsector kijken we uiteraard breder dan naar deze metalen alleen. De bouwsector is een van de meest vervuilende sectoren van ons land en kent een hoog grondstofverbruik. En niet alleen metalen, maar ál deze grondstoffen worden uiteraard schaarser. In lijn hiermee is het van belang om onze bestaande gebouwvoorraad als belangrijke bron van toekomstige grondstoffen te gaan zien.

We lopen dan echter wel tegen een aantal problemen (lees: uitdagingen!) aan waar een oplossing voor bedacht moet worden. Zo bouwen we tot op heden over het algemeen bepaald niet met de gedachten dat een gebouw in een latere fase weer – als ware het Lego – netjes en ‘heel’ uit elkaar gehaald kan worden. Om materialen te kunnen hergebruiken dienen gebouwen echter wel demontabel te worden gebouwd, wat een totaal andere manier van ontwerpen eist.

En om materialen vervolgens makkelijk elders weer in te kunnen zetten is het tevens van belang om meer te werken met standaard stramienen en detailleringen. Een standaardisatie, welke wederom het nodige vraagt van het ontwerpproces.

Het tegengaan van afval in de bouwsector

Verder is het uiteraard van belang dat we weten wáár we wélke grondstoffen kunnen delven. Het Madaster van Thomas Rau vormt hiertoe een uitstekend platform. Afval is materiaal zonder identiteit, maar door per gebouw te inventariseren welke materialen er aanwezig zijn kan die identiteit gecreëerd worden. Er ontstaat als het ware een grote grondstoffenkaart. Afval krijgt waarde. In plaats van sloopkosten gaan we uiteindelijk naar sloopopbrengsten!

Ook Ingenieursbureau Multical gelooft sterk in het belang van een circulaire economie. In het kader van duurzaamheid is de focus op energiebesparing ondertussen gewoongoed. De volgende stap die gezet moet worden is om ook duurzaam met ons materiaalgebruik om te gaan. Dan is de cirkel rond. Wij gaan die uitdaging graag met je aan, om dit voor elkaar te krijgen!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michael Dirks.

To search, begin typing