Kennis & blogs

Brandveiligheid & Beheer

Is de brandveiligheid van uw vastgoed op orde? Een organisatie focust zich vaak op de eigen producten en diensten, waardoor hier niet altijd voldoende aandacht voor is.

Wat zijn brandwerende doorvoeringen en wat is de impact ervan?

Brandwerende doorvoeringen hebben ongezien een grote impact op de totale brandveiligheid van een gebouw. In deze korte serie kennisvideo’s met het thema Brandveiligheid & Beheer geeft ingenieur Yuri Jones aan waar op te letten bij het afwerken en het later beheren van brandwerende doorvoeringen.

Wat is risico gestuurde brandveiligheid?

Een risico gestuurde aanpak van brandveiligheid is de meest effectieve wijze voor het voorkomen van brand en de gevolgen hiervan. Ingenieur Yuri Jones geeft hierover een toelichting in deze korte serie kennisvideo’s met het thema Brandveiligheid & Beheer.

Wat verstaan we onder de BIO maatregelen?

De BIO maatregelen zijn de bouwkundige, installatie technische en organisatorische maatregelen die je kunt nemen om de brandveiligheid binnen je gebouw te borgen. Hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke dit zijn licht Yuri Jones toe in deze kennisvideo Brandveiligheid & Beheer.

Wat betekent het rechtens verkregen niveau?

In deze video legt ingenieur Yuri Jones uit wat het rechtens verkregen niveau inhoud en op welk niveau dit zich verhoud ten opzichte van het minimale niveau bestaande bouw en het maximale niveau nieuwbouw.

Welke afdelingen binnen het Bouwbesluit behandelen het onderwerp brandveiligheid?

Welke afdelingen binnen het Bouwbesluit behandelen het onderwerp brandveiligheid en welke doelstellingen worden hierbij gehanteerd. Ingenieur Yuri Jones geeft een korte toelichting in deze vijfde kennisvideo’s op het thema Brandveiligheid & Beheer.

We hopen dat je de kennisvideo’s leerzaam vond en mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

To search, begin typing