Kennis & blogs

René van Wijk over de digitalisering van de bouwkolom ‘controleren & valideren’

Onlangs verscheen onderstaand interview met René van Wijk in het Architectenpunt, de bouwbrede stijlgids voor architecten, bestekschrijvers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven. Met als thema de ‘Digitalisering van de bouwkolom’ en in het bijzonder ‘Controleren & valideren’ van data.

OVER MULTICAL

‘Ingenieursbureau Multical biedt opdrachtgevers advies en management bij bouwprocessen. Vanuit onze kernwaarden kennis & daadkracht leveren wij, als vakspecialisten die van aanpakken weten, hoogwaardige technische dienstverlening. We zijn onafhankelijk, staan voor optimale klanttevredenheid en gaan voor duurzame relaties. Dat realiseren we door opdrachtgevers te ontzorgen en vertrouwen te bieden vanuit een integraal dienstenpakket -bestaande uit Bouwkosten, Contracten (o.a. bestekboeken), Advies Onderhoud & Beheer, Management Onderhoud & Beheer, Bouwmanagement, Directievoering & Bouwtoezicht, Tekenwerk- en in samenhang hiermee installatietechniek. Het thema duurzaamheid vervult hierbij een centrale rol. Multical is een flexibele en slagvaardige organisatie. Wij werken met een team van vijfentwintig gedreven en enthousiaste medewerkers al dertig jaar voor diverse gerenommeerde partijen.’

OVER VALIDEREN

‘Toekomstgericht ontwikkelen vraagt om nauwe samenwerking binnen de branche. Een van de pijlers hiervoor is het delen van neutrale, gestandaardiseerde, gecontroleerde en gevalideerde data welke is opgenomen in een gestructureerde database met content. Daarbij is toetsing aan wet- en regelgeving essentieel. Een goede systematiek is van groot belang voor de gehele bouwbranche, zeker in deze tijd waarin de digitale koppelingen in een BIM-omgeving toenemen. Maar denk hierbij ook aan de Wet Kwaliteitsborging en het materialenpaspoort Madaster. Zij zullen, wanneer en op welke wijze dan ook, hun intrede gaan doen.’

‘Wij als bestekdeskundigen moeten blind kunnen vertrouwen op bovengenoemde systematiek. Wij willen gewoon een goed contract kunnen  samenstellen! Met behulp van STABU kunnen wij dat efficiënter uitvoeren. De deskundigen binnen deze organisatie zijn op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en werken er hard aan om de database bouwbreed inzetbaar te maken en te onderhouden. Dit doen zij deels samen met de markt. Hieraan dragen wij, met deelname aan de klankbordgroep en de werkgroep update STABU-2, graag ons steentje bij. Uiteindelijk komt de meerwaarde terug in een hogere kwaliteit, betrouwbaarheid, betere communicatie en vertrouwen tussen betrokken marktpartijen. Ergo: een optimaal eindresultaat.’

OVER STABU

‘STABU is in de afgelopen decennia een onmisbaar kennisinstituut geworden. Als STABU er niet zou zijn geweest, wat dan? Geen eenduidige kwaliteitsspecificaties van bouwstoffen en aansluiting op wet- en regelgeving! Geen structuur! Chaos en wildgroei! Daarom zijn wij klant van het eerste uur. We zijn loyaal aan de organisatie maar wel altijd kritisch. Samen met de werkgroep systematiek van de BNB beoordelen wij al jarenlang nieuwe ontwikkelingen. Dit kost best veel tijd en energie, maar wij zien dit ook als onze bijdrage aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is tenslotte ons dagelijks gereedschap.’

Lees het hele interview op Architectenpunt

 

To search, begin typing