Wall House #2, Groningen

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht.

Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen. Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Wall House #2, Groningen

Het eerste object dat wij uitlichten is ‘Wall House #2 in Groningen.

Wall House #2 in Groningen aan het Hoornse Meer gelegen, is behalve een interessant object voor architectuurliefhebbers een podium voor regionaal talent op het gebied van Kunst en Cul­tuur – op 15 minuten afstand van het Groninger Museum.

In de jaren zeventig ontwierp de Amerikaanse architect John Hejduk (New York 1929 – 2000) meer­dere Wall Houses. De woningen zouden gebouwd worden in de Amerikaanse staat Con­nec­ti­cut. Uiteindelijk is er maar één gerealiseerd. In 2001 werd Wall House#2 gebouwd in een woon­wijk aan het Hoornsemeer in Groningen. Centraal in het ontwerp staat een enorme muur van 18,5 meter breed en 14 meter hoog, waaraan de verschillende ruimtes zijn opgehangen. Te­gelijkertijd verbindt deze muur de vertrekken met elkaar. De entree bevindt zich niet aan de voor­zijde, maar aan wat als de achterzijde van het gebouw ervaren wordt.

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan diverse objecten die in de provincie Groningen zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 2002-2003: Kantoren ‘De Meeuwen’ en ‘De Brink’ te Groningen (Van Tilburg en Partners, Rotterdam)
  • 2009: Centrumplan te Leens (Sum Architecten [voorheen: Buro van der Goes], Hilversum) 
  • 2012: Transformatie Rabo-kantoor naar jongerenhuisvesting Polaris te Groningen (Lefier, Hoogezand)
  • 2014: Nieuwbouw Energy Academy Europe te Groningen (Broekbakema, Rotterdam) 
  • 2017: Rijksuniversiteit Groningen (RUG) te Groningen (Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam) 
  • 2019: Nieuwbouw woningen Overschild, gemeente Midden-Groningen (MVRDV, Rotterdam).

Foto: Ingenieursbureau Multical

Tekst Wall House #2

To search, begin typing