Stadhuisplein, Noord-Holland

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen. Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Stadhuisplein, Noord-Holland

Het object dat wij deze maand uitlichten is de bebouwing van het Stadhuisplein in het Noordhollandse Zaanstad, geheel opgetrokken als een replica van de stijl waarin de Zaanse Schans is gebouwd.  

Onder de naam ‘Inverdan’ is een stedenbouwkundig herontwikkelingsprogramma opgezet voor het centrum van de Nederlandse stad Zaandam. Er is sinds 2003 gebouwd aan de hand van een masterplan dat is ontworpen door de architect Sjoerd Soeters van architectenbureau PPHP. Het project valt op doordat de traditionele Zaanse bouwstijl op een uitvergrote manier is toegepast voor de gevels van verschillende bouwwerken. Ook is de in de 19e eeuw gedempte stadgracht weer uitgegraven. In het moderne grootstedelijk centrum zijn inmiddels een nieuw stadhuis, het Inntel-hotel en verder kantoren, winkels, een bibliotheek, woningen en een OV-knooppunt gerealiseerd.

‘Inverdan’ is een oud Zaans woord met de volgende betekenis: Afwijkend geplaatst van de bebouwing: meer naar achteren. In de Zaanstreek wordt dit woord soms nog gebruikt. 

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan diverse objecten die in de provincie Noord-Holland zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 1999: Beheerplan Luchthaventerminals te Luchthaven Schiphol (Nagtglas Versteeg Inspecties B.V., Nieuwegein)
  • 1999-2002: Verpleeghuis ‘Naarderheem’ te Naarden (Van Tilburg en Partners, Rotterdam) 
  • 2001-2004: 12 woonblokken ‘IJburg’ te Amsterdam (Waterstad 2 CV, Amsterdam)
  • 2009-2012: Toezicht en directievoering woningcomplex ‘De Haarlemse School’ te Haarlem (Pré Wonen, Haarlem) 
  • 2017: Bestekboek A-Pier te Luchthaven Schiphol (Cepezed, Delft)
  • 2019: Directievoering Vomar in de Rozenhof te Zaandam (MBM Molkenboer Bouwproject Management, Zwijndrecht) 
  • 2020-2021: Sloop en nieuwbouw OBS ‘Wheermolen’ te Purmerend (OPSPOOR, afdeling huisvesting, Purmerend).

Foto: Ingenieursbureau Multical

Bron

To search, begin typing