Museum De Lakenhal, Leiden

Tijdens de restauratie en uitbreiding met een nieuwe expositie-vleugel van het monumentale Museum De Lakenhal in Leiden, heeft de gemeente Leiden Ingenieursbureau Multical gevraagd om, vooruitlopend op de ingebruikname in 2019, inzicht te geven in de naar verwachting te nemen onderhouds- en vervangingsmaatregelen voor de komende 20 en 50 jaar.


Omdat, tijdens de uitvoering van onze advieswerkzaamheden, de nieuwbouw nog niet geheel was afgerond, hebben wij ons hierbij deels laten informeren door bureauonderzoek (contractstukken en ontwerptekeningen) en deels door een NEN2767-inspectie op de bouwplaats. De advisering omtrent de specialistische installatie-onderdelen werd later door de installatietechnisch-adviseur aangeleverd en aan het door medewerkers van Ingenieursbureau Multical opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) toegevoegd.

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2020 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Het betreft in totaal 12 objecten, waaraan wij in de ruim 31-jarige bestaansgeschiedenis van ons ingenieursbureau, een bijdrage hebben mogen leveren.

De overeenkomst tussen deze objecten is, dat zij zijn te kenmerken als ‘bijzondere’ objecten. Niet de categorieën woningen, kantoren of scholen, staan centraal. Hoe onderscheidend, qua ontwerp, deze gebouwen ook kunnen zijn, voor de bureaukalender van 2020 zijn wij op zoek gegaan naar de ‘krenten in de pap’.

Museum De Lakenhal, Leiden

Sinds 1874 is Museum De Lakenhal het gemeentelijk kunstmuseum van Leiden. De voormalige Leidse lakenhal, die dateert uit 1640, en is gevestigd aan de Oude Singel, dient als onderkomen voor het museum. De historie van de stad en de daarmee samenhangende kunst zijn in het museum ondergebracht. Via plaatselijke voorwerpen wordt de Leidse historie in beeld gebracht. Naast werken van de in Leiden geboren schilder Rembrandt van Rijn, hangt er veel werk van andere Leidse kunstenaars. Zowel oudere als eigentijdse kunst. Het gebouw is een rijksmonument en in de achterliggende periode verschillende malen uitgebreid. Ook recent heeft, naast een restauratie, een uitbreiding plaatsgevonden. Op 19 juni 2019 werd het museum officieel heropend.  

Foto: Ingenieursbureau Multical           

To search, begin typing