Oosterscheldekering te Zeeland

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen. Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Oosterscheldekering, Zeeland

Het object dat wij deze maand uitlichten is het wellicht het meest tot de verbeelding sprekende Deltawerk, de Oosterscheldekering, met het werkeiland ‘Neeltje Jans’, nabij Vrouwenpolder in de provincie Zeeland.  

De Oosterscheldekering is, als onderdeel van de Deltawerken, een afsluitbare stormvloedkering. Deze waterkering bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op het oorspronkelijke werkeiland ‘Neeltje Jans’. Als hier niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3,00 m NAP automatisch sluiten. Sinds de ingebruikname in 1986 zijn de schuiven 27 maal gesloten geweest, afgezien van testsluitingen.

Voor de afsluiting van de Oosterschelde is voor deze complexe oplossing gekozen teneinde het watermilieu in de Oosterschelde als zout zeewater te kunnen behouden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Oosterschelde volledig af te dammen. Eind jaren 1960 werd hiermee begonnen. Eind 1973 was al vijf van de negen kilometer van de Oosterschelde afgedamd, maar na een tijdelijke stopzetting van het werk in 1974, werd uiteindelijk in 1976 besloten om over de resterende vier kilometer lengte schuifdeuren aan te brengen.

De Oosterscheldekering is tevens een 9 kilometer lange wegverbinding tussen de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan diverse objecten die in de provincie Zeeland zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 1998: Kantoor ‘Beter Wonen’ te Zierikzee (DSBV ingenieurs en architecten, Rotterdam)
  • 1999: Nieuwbouw 112 woningen te Kortgene (VHP stedenbouwkundigen + architecten + landschap B.V., Rotterdam) 
  • 2000: Bedrijfswoning Margaretsedijk te Hengstdijk (J. Verboon en zoon, Rotterdam)
  • 2003: Renovatie ‘Zeeuws Museum’ te Middelburg (Gemeente Rotterdam, afdeling Gemeentewerken) 
  • 2005: 30 Geschakelde woningen ‘Hof Mytilus’, Veerse Poort te Middelburg (Architectenstudio Herman Hertzberger Architects and Urban Designers, Amsterdam) 
  • 2014: Verbouw kantoor Raad voor de Kinderbescherming te Middelburg (SPRIKK office for architecture, Rotterdam).

Foto: Ingenieursbureau Multical

Bron

To search, begin typing