Kennis & blogs

Johan Cruijff ArenA

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2020 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Het betreft in totaal 12 objecten, waaraan wij in de 32-jarige bestaansgeschiedenis van ons ingenieursbureau, een bijdrage hebben mogen leveren.

In 1999, drie jaar na de ingebruikname van het multifunctionele stadion, dat toen nog Amsterdam ArenA heette, werd Ingenieursbureau Multical door Nagtglas Versteeg Inspecties B.V. uit Nieuwegein gevraagd een bouwkundige onderhoudsinspectie uit te voeren en aansluitend een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het door de afdeling ‘Beheer & Onderhoud’ uitgevoerde project werd begin 2000 opgeleverd. Zowel in 2002 als in 2003 werden herinspecties uitgevoerd en in 2004 volgde nog een optimalisering van de meerjarenonderhoudsprognose. Wederom in opdracht van Nagtglas Versteeg Inspecties B.V. werd in 2005 en 2006 het door ons opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in twee fasen geactualiseerd. Eveneens in 2006 heeft de Afdeling ‘Beheer & Onderhoud’ een opzet voor een gestandaardiseerd onderhoudscontract opgesteld. 

De overeenkomst tussen deze objecten is, dat zij zijn te kenmerken als ‘bijzondere’ objecten. Niet de categorieën woningen, kantoren of scholen, staan centraal. Hoe onderscheidend, qua ontwerp, deze gebouwen ook kunnen zijn, voor de bureaukalender van 2020 zijn wij op zoek gegaan naar de ‘krenten in de pap’.

Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Dit multifunctioneel stadion, dat tot 2018 Amsterdam ArenA heette, werd op 14 augustus 1996 door Koningin Beatrix officieel geopend. Het is met 55.500 plaatsen het grootste voetbalstadion van Nederland en de thuisbasis van voetbalclub AFC Ajax. Het stadion werd ontworpen door architect Rob Schuurman en co-architect Sjoerd Soeters van architectenbureau PPHP. Het ontwerpproces nam 10 jaar in beslag. Het mag opmerkelijk heten voor een project van deze omvang en het vernieuwende ontwerp, dat het binnen de begroting werd opgevelerd.

To search, begin typing