Bureau

Fietsenstalling, Utrecht

In augustus 2019 werd ’s werelds grootste fietsenstalling, die is gerealiseerd nabij het Centraal Station in Utrecht, officieel geopend. Aan het ontwerp van Ector Hoogstad Architecten heeft Ingenieursbureau Multical bijgedragen door middel van het vervaardigen van een bestekboek, de complete bouwkostenadvisering en een raming van de exploitatiekosten.

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2020 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Het betreft in totaal 12 objecten, waaraan wij in de ruim 31-jarige bestaansgeschiedenis van ons ingenieursbureau, een bijdrage hebben mogen leveren.

De overeenkomst tussen deze objecten is, dat zij zijn te kenmerken als ‘bijzondere’ objecten. Niet de categorieën woningen, kantoren of scholen, staan centraal. Hoe onderscheidend, qua ontwerp, deze gebouwen ook kunnen zijn, voor de bureaukalender van 2020 zijn wij op zoek gegaan naar de ‘krenten in de pap’.

Fietsenstalling, Utrecht

Het stationsgebied van Utrecht heeft in het kader van het project CU2030 een complete metamorfose ondergaan. Inmiddels zijn onder meer een stadskantoor en een nieuw NS-station verrezen.

Ector Hoogstad Architecten was betrokken bij het ontwerp van een nieuw stationsplein aan de kant van de oude binnenstad, compleet met inrichting en detaillering van de openbare ruimte. Het plein is opgetild en vormt een nieuwe verbinding tussen station en Hoog Catharijne; eronder bevindt zich een fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen.

De eerste fase (voor 6000 fietsen), van deze grootste fietsenstalling ter wereld, werd in augustus 2017 in gebruik genomen. Een hoog transparant dak markeert deze belangrijke plek en vergroot de verblijfskwaliteit door te zorgen voor een beter (wind-)klimaat. Behalve het plein werd ook een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de aanpassingen aan de bestaande omringende bebouwing en werden randvoorwaarden bepaald voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen.

Foto: www.ectorhoogstad.com

To search, begin typing