Kubuswoningen in Zuid-Holland

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen. Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Kubuswoningen, Zuid-Holland

Het object dat wij deze maand uitlichten zijn de kubuswoningen van de Overblaak, beter bekend als het Blaakse Bos, in Rotterdam. Tevens de grootste stad van Zuid-Holland en al sinds 1988 de plaats van waaruit Ingenieursbureau Multical haar diensten aanbied.   

De kubuswoningen in Rotterdam zijn 38 kubusvormige paalwoningen en 13 bedrijfskubussen bij de Blaak nabij de Oude Haven. Ze zijn gebouwd tussen 1982 en 1984, na een eerste presentatie van de plannen in 1978. Het ontwerp van architect Piet Blom (1934-1999) is een variant op de Helmondse kubuswoning, in een iets groter maatraster. Piet Blom, structuralist en adept van Aldo van Eyck ging ervan uit dat grootschalige bouwwerken op de menselijke maat moesten worden gebouwd, door ze op te bouwen uit kleinschalige herkenbare elementen. 

Het viaduct op één hoog heet officieel de Overblaak, maar het hele complex staat bekend als het Blaakse Bos. De kubuswoningen zijn gebouwd in de vorm van een gekantelde kubus op een paal, en worden ook wel paalwoning of boomwoning genoemd.

De naam Blaakse Bos van het complex verwijst naar de visie van de architect, waarin elke woning een boom voorstelt en het totale complex een bos.

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan een scala van objecten die in de provincie Zuid-Holland zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 2004: Nieuwbouw zorgcomplex ‘Graafzicht’ te Bleskensgraaf (Architectenbureau Jan Weeda bv [nu: Weeda Architecten B.V.], Rotterdam)
  • 2005: Nieuwbouw Red Apple Wijnhaveneiland te Rotterdam (KCAP te Rotterdam)
  • 2006-2010: Toezicht en directievoering renovatie 564 woningen ‘Bomenwijk’ te Nieuwerkerk aan den IJssel (Estrade Projecten, Rotterdam)
  • 2006-2020: Beheer gemeentelijke accommodaties te Hillegom (Gemeente Hillegom, afdeling Facilitaire Zaken)
  • 2011-2013: MJOP’s 49 gemeentelijke vastgoedobjecten, 11 sportaccommodaties, 10 gymzalen en 7 dienstgebouwen te Vlaardingen (Gemeente Vlaardingen, afdeling Vastgoed, Bouwmanagement)
  • 2015-2019: Nieuwbouw Internationale School te Den Haag (Stichting Het Rijnlands Lyceum, Wassenaar)
  • 2015-2021: Planmatig beheer en onderhoud/ calamiteitenonderhoud 90 basisscholen RVKO te Rotterdam e.o. (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, Rotterdam). 

Foto: Ingenieursbureau Multical

Bron

To search, begin typing