Bureau

Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is een ontwerp van architecten J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk. Voor de renovatie deden wij inmeet-, tekenwerkzaamheden en stelden wij het bouwcontract op.

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2020 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Het betreft in totaal 12 objecten, waaraan wij in de ruim 31-jarige bestaansgeschiedenis van ons ingenieursbureau, een bijdrage hebben mogen leveren.

De overeenkomst tussen deze objecten is, dat zij zijn te kenmerken als ‘bijzondere’ objecten. Niet de categorieen woningen, kantoren of scholen, staan centraal. Hoe onderscheidend, qua ontwerp, deze gebouwen ook kunnen zijn, voor de bureaukalender van 2020 zijn wij op zoek gegaan naar de ‘krenten in de pap’.

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Het tweede project dat we uitlichten is het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. Het is een ontwerp van architecten J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk en in 1887 was de bouw gereed. Het heette oorspronkelijk Circus Carré, de naam werd in 1920 veranderd in Theater Carré.

In het kader van de renovatie van het oorspronkelijke deel van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, zijn door Ingenieursbureau Multical in 2002 inmeet- en tekenwerkzaamheden uitgevoerd van de bestaande toestand van het gebouw. Aansluitend op deze advieswerkzaamheden is, eveneens door ons, in 2003 het bijbehorende bouwcontract opgesteld. 

De opdrachtgever van deze mooie opdracht is: Greiner Van Goor Huijten Architecten B.V., Amsterdam.

Foto: Frank Greiner – fotograaf DuPho

To search, begin typing