Klokkenstoel, Friesland

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen.

Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Klokkenstoel, Friesland

Het tweede object dat wij uitlichten is de klokkenstoel aan de Jetze Veldstraweg in het Friese Ouwster-Nijega.

Ouwster-Nijega heeft enige tijd een eigen kerk gehad. Deze kerk had geen toren en is ergens in de eerste helft van de 18e eeuw afgebroken. Op deze plek staat wel één van de klokkenstoelen in Friesland. De klokkenstoel van Ouwster-Nijega, die is gebouwd in 1902 en gerestaureerd in 1975, staat op een verhoogd gedeelte, door een gracht omgeven, rond het kerkhof. De klokkenstoel is gemaakt van hout en heeft met gebogen overhuiving.

Een klokkenstoel is een stellage waarin één of meerdere klokken hangen. De klokkenstoel als losstaand bouwwerk komt waarschijnlijk, doordat bepaalde gebieden in Friesland te arm waren, of de gemeenschappen te klein, om een kerk te bouwen. Soms werd er een kerkje gebouwd zonder toren en werd de klok in een aparte klokkenstoel geplaatst. Werd er later wel een kerk gebouwd dan werd de klokkenstoel, nadat de klok in de kerktoren was gehangen, gesloopt. Omgekeerd gebeurde het ook dat als een kerkgebouw of kerktoren tot ruïne was vervallen er een klokkenstoel werd gebouwd.

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan diverse objecten die in de provincie Friesland zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 2006: 18 Woningen “Oudevaart” te Sneek (Klunder architecten, Rotterdam)
  • 2006: Multifunctioneel Centrum te Heerenveen (KOW Stedenbouw en Architectuur, ’s-Gravenhage)
  • 2019: 84 Woningen “’t Eemgoed” te Oosterwolde (Cepezed, Delft)
  • 2019: Vakantiewoning fam. Bachman te West-Terschelling (Unknown Architects v.o.f., Amsterdam)
  • 2019: OK-vleugel complex ‘Antonius’-zorggroep te Sneek (Olivier + partners > architecten, Werkendam).

Foto: Ingenieursbureau Multical

Tekst Klokkenstoel Ouwster-Nijega: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouwster-Nijega en https://rijksmonumenten.nl/monument/13248/klokkenstoel/ouwster-nijega/

To search, begin typing