Kasteel ‘De Haar’ te Utrecht

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen. Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Kasteel ‘De Haar’, Utrecht

Het object dat wij deze maand uitlichten is het Kasteel ‘De Haar’, gelegen aan de Kasteellaan in Haarzuilens.

Kasteel ‘De Haar’ (vroeger ‘Het Huys te Haer’) is een monumentaal kasteel in het Utrechtse dorpje Haarzuilens. Het is het grootste kasteel van Nederland. Het werd op de ruïne van het oude kasteel gebouwd in neogotische stijl.

In opdracht van baron Etienne van Zuylen van Nijevelt bouwde de beroemde Nederlandse architect Pierre Cuypers tussen 1892 en 1912 het nieuwe kasteel op de restanten van het oude vervallen kasteel, waarvan de oudste vermelding dateert uit 1391. 

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd het een plek waar de familie Van Zuylen van Nijevelt de internationale jetset ontving, van Brigitte Bardot en Coco Chanel tot Maria Callas en Roger Moore. 

‘De Haar’ bestaat uit een omvangrijk terrein, waarin zich naast het hoofdgebouw onder meer bijbehorende tuinen en gebouwen, zoals een kapel, bevinden. Het naastgelegen dorp heeft verder een sterke relatie met het kasteel en het geheel valt onder beschermd dorpsgezicht.

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan diverse objecten die in de provincie Utrecht zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 2002: 110 Woningen in Leidsche Rijn, Terwijde-scherf 15a te Utrecht (Van Tilburg en Partners, Rotterdam)
  • 2005: Uitbreiding en aanpassing van het Hoornbeeck-College te Amersfoort (Centrale Directie Hoornbeeck-College, Amersfoort) 
  • 2007: Update MJOP’s totaal woningbezit Breukelen e.o. (Woningbouwvereniging ‘Vecht en Omstreken’, Breukelen)
  • 2008-2009: Advieswerkzaamheden gemeentelijke gebouwen te Leusden (gemeente Leusden) 
  • 2010-2011: Ondersteuning gemeentelijk gebouwbeheer (gemeente Vianen, sector Beheer Openbare Ruimte) 
  • 2014: Aanpassing en uitbreiding Stationsallee-Oost (grootste fietsenstalling ter wereld + transparant bollendak boven het plein) te Utrecht (Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam).

Foto: Ingenieursbureau Multical

Bron

To search, begin typing