Bureau

Het Landhuis, Nationaal Park De Hoge Veluwe

Nadat in mei 2018 de fundering van het Centrumgebouw werd gelegd, werd na een bouwperiode van ruim een jaar eind juni 2019 ‘Het Landhuis’, het multifunctionele publieksgebouw middenin Het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’ voor het publiek geopend.

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2020 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Het betreft in totaal 12 objecten, waaraan wij in de ruim 31-jarige bestaansgeschiedenis van ons ingenieursbureau, een bijdrage hebben mogen leveren.

De overeenkomst tussen deze objecten is, dat zij zijn te kenmerken als ‘bijzondere’ objecten. Niet de categorieën woningen, kantoren of scholen, staan centraal. Hoe onderscheidend, qua ontwerp, deze gebouwen ook kunnen zijn, voor de bureaukalender van 2020 zijn wij op zoek gegaan naar de ‘krenten in de pap’.

Foto: Stijn Bollaert

Het Landhuis, Nationaal Park De Hoge Veluwe

De nieuwbouw van het ‘park paviljoen’ (Het Landhuis) van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in Otterlo vervangt het oude bezoekersrestaurant ‘De Koperen kop’. De nieuwbouw is het nieuwe centrum geworden van het park waarin naast het restaurant ook een informatiecentrum, ontvangst- en educatieruimten, verhuurbare (vergader)ruimten/ -faciliteiten en de Parkwinkel zijn gevestigd. Begin zomer 2019 is het ‘park paviljoen’ voor bezoekers geopend.

Ons werk aan het ‘park paviljoen’

Aan het ontwerp van de architectencombinatie Monadnock/ De Zwarte Hond, heeft Ingenieursbureau Multical in opdracht van Antea Group, in de S.O., V.O., D.O. en T.O. fase, bouwkostenramingen en -begrotingen, voor de onderdelen bouwkundig, constructies en terrein mogen opstellen en ook werd de controle van het Bestekboek uitgevoerd.

To search, begin typing