Binnen de discipline Onderhoud & Beheer maken wij onderscheid naar Advies en Management.

Binnen de afdeling Advies Onderhoud & Beheer onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • NEN 2767 Conditiemeting
 • Meerjarenonderhoudsplannen
 • Nulstand opnames
 • Exploitatiekosten berekeningen
 • Energiescans
 • Duurzaamheidsadvisering
 • Duurzame meerjaren onderhoudsplannen
 • Advies en controle (prestatie) onderhoudscontracten

Binnen de afdeling Management Onderhoud & Beheer onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • Opstellen van Jaaronderhoudsplannen (JOP)
 • Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden
 • Begeleiding planmatig onderhoud, contract onderhoud en calamiteitenonderhoud
 • Opzet digitaal gebouwdossier

Vragen? Neem dan contact op met M. (Michael) Dirks of Y. (Yuri) Jones.

BEKIJK PROJECTEN

To search, begin typing