Binnen het domein huisvesting inventariseren wij in eerste instantie de huisvestingsbehoefte en analyseren wij de haalbaarheid van een project om in die behoefte te voorzien. Kaders worden besproken en motivaties daarachter worden geanalyseerd. Ook gaan wij in op ambities van de opdrachtgever, eigenaar en gebruiker, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Onze analyse van oplossingsrichtingen vindt altijd plaats in het samenspel van planologische, functionele, ruimtelijke, technische, economische én juridische aspecten.

Binnen de discipline ‘huisvestingsadvies’ onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

  • Haalbaarheidsstudies
  • Kosten analyses
  • Begeleiden en opstellen huisvestingsvisie
  • Begeleiden en opstellen programma van eisen, ruimtelijk, functioneel en technisch

Vragen? Neem dan contact op met M. (Michael) Dirks.

BEKIJK PROJECTEN

To search, begin typing