Binnen de discipline Gebouwkosten onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

  • Het vervaardigen van Investeringskostenberekeningen (volgens NEN2631/2699) en -adviezen
  • Het opstellen van globale kostenramingen voor Haalbaarheidsonderzoeken
  • Het vervaardigen van kostenramingen (elementenraming op basis van de NL/SfB-elementenmethode)
  • Het opstellen van directiebegrotingen, op basis van STABU-methodiek
  • De beoordeling (‘second opinion’) van kostenopstellingen van Derden

Vragen? Neem dan contact op met M. (Marcel) van der Hoek.

BEKIJK PROJECTEN

To search, begin typing