Bouwcontracten subtitel

De afdeling Bouwcontracten specificeert op verantwoorde wijze de ju­­ri­di­­sche, technische en ar­chi­tec­tonische pro­ject­wen­sen en -ei­sen van haar op­dracht­ge­vers, zo­dat het verwachte en ge­rea­li­seer­de resultaat exact overeenkomen. Wij kunnen worden in­­­ge­­schakeld voor het leveren van een veelzijdige ad­vi­se­ring omtrent de con­tractvorming en kwaliteitsborging. Dit alles in de diverse fasen voor uiteenlopende projecten in de B&U sector.

Binnen de discipline Bouwcontracten onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

  • Programma van eisen
  • V&G plannen
  • Technische omschrijvingen
  • Stabu2 bestekken (bestekboeken)
  • Bouwbreed projectspecificaties
  • Referentiebestekken: voor het werk geldende voorwaarden en/of werkbeschrijvingen
  • Productspecificaties fabrikanten
  • Bouwteamovereenkomsten
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Controle / second opinion van bestekken

Vragen? Neem dan contact op met M.J. (René) van Wijk.

To search, begin typing