Bisschopsmolen in Limburg

Maandelijks zal in een korte beschrijving het op de bureaukalender 2021 van Ingenieursbureau Multical afgebeelde object worden toegelicht. Voor de kalender van 2021 ‘bezoeken’ wij telkens één van de 12 provincies in ons land. Vanuit elke provincie is een kenmerkend object gekozen. Variërend van het ‘Wall House #2’ in Groningen tot de Bisschopsmolen in hartje Maastricht. En van de Oosterscheldekering tot de unieke klokkenstoelen, waarvan wij er één in het Friese Ouwster-Nijega hebben gekozen. Als metafoor voor het primaire doel van het bouwen: mensen onderdak bieden, droge voeten laten houden of een rol laten vervullen bij het informeren van de mens.

Bisschopsmolen, Limburg

Het object dat wij in de laatste maand van 2021 uitlichten is een watermolen, oftewel de ‘Bisschopsmolen’, in het Jekerkwartier in Maastricht, de hoofdstad van de provincie Limburg.  

Gesteld wordt dat de Bisschopsmolen al in een schepenbrief uit 1291 voorkomt. Het huidige molengebouw is veel jonger: de voorgevel is 18e eeuws, de achtergevel is 17e eeuws. De Jeker was met haar snelle stroming een ideale krachtbron. Rond 1500 was de Bisschopsmolen in handen van het brouwersgilde, dat hier mout laat malen voor de talrijke bierbrouwerijen in Maastricht. 

De naam ‘Bisschopsmolen’ verwijst naar de bisschop van Luik, die het gebouw in de 11e eeuw in bezit kreeg. 

In 2004 onderging de molen een uitvoerige restauratie; in mei 2005 volgde een feestelijke ingebruikstelling. Sindsdien wordt er dagelijks gemalen. De productie is grotendeels bestemd voor ambachtelijk bier, maar ook voor de bakkerij die in de Bisschopsmolen gevestigd is. 

Ook Ingenieursbureau Multical heeft een bijdrage mogen leveren aan diverse objecten die in de provincie Limburg zijn gerealiseerd. Wij noemen onder meer:

  • 2001: Universiteitsbibliotheek te Maastricht (OD 205 architectuur b.v., Delft)
  • 2005: Psychiatrisch Instituut ‘Vincent van Gogh’ te Venray (Greiner Van Goor Architecten B.V. [nu: GGH Architecten], Amsterdam) 
  • 2012: Nieuwbouw DSM Ahead, locatie 160 te Geleen (Broekbakema, Rotterdam)
  • 2014: Center Court Chemelot, Campus DSM te Geleen (Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam) 
  • 2016: Nieuwbouw hoofdkantoor Océ te Venlo (Broekbakema, Rotterdam) 
  • 2018: Renovatie MECC te Maastricht (Cepezed, Delft) (oplevering 2021).

Foto: Ingenieursbureau Multical

Bron

To search, begin typing