Begeleiders van het bouwproces

BIM

Met Building Information Modelling (BIM) wordt de integrale samenwerking, doorgaans binnen een 3D-model, tussen participanten in het bouw­proces bedoeld. Ingegeven door de wens om, dankzij een tijdige inschakeling van de betrokken par­tij­en, tot kostenbesparingen te komen in zowel het advies- als het uitvoeringstraject, slaan adviseurs én uit­voerende partijen steeds vaker de handen in­een om aan deze wens gestalte te geven.
Ingenieursbureau Multical ziet BIM bovendien als de mogelijkheid bij uitstek om kennis te bundelen én te de­len. Woor­den als ‘transparantie’, ‘ver­trou­wen’, ‘faalkosten’ en ‘ketenintegratie’ worden niet ge­heel toevallig daarbij vaak in één adem ge­noemd. Is het niet om de goede bedoelingen die ten grondslag lig­gen aan BIM te benadrukken, dan wel om aan te tonen dat de faalkosten daarmee kunnen worden ge­re­du­ceerd.

De bereidheid om te delen maakt het mogelijk het gezamenlijk te bereiken rendement te zien ver­me­nig­vul­digen. Daar is behalve moed, ook een andere inrichting van het bouwproces voor nodig. In­genieursbureau Multical heeft zich daarop voorbereid en kan, vanuit haar onafhankelijke positie én in­no­va­­tieve attitude als ingenieursbureau, de rol van BIM-regisseur vervullen.

Wilt u weten welke voordelen het inschakelen van één van onze BIM-regisseurs voor u kan hebben?

Neem dan contact op met:

A.J. (Jasper) de Rijke, afdelingshoofd Bouwmanagement en bouwmanager
T  010 404 63 50
M 06 10 42 50 63
jasperderijke@multical.nl

Ga direct naar