Begeleiders van het bouwproces

Ingenieursbureau Multical kent een organisatiestructuur die bestaat uit afdelingen die zijn ondergebracht in twee pijlers. Projectcoördinatoren en projectleiders slaan de bruggen tussen de verschillende afdelingen.

Pijler ‘Organiseren’

De dienstverlening van Ingenieursbureau Multical wordt aangeboden vanuit de twee pij­lers ‘ad­vi­­­se­ren’ en ‘orga­ni­seren’. Binnen de pijler ‘organiseren’ wordt on­der­scheid gemaakt in ‘bouwmanagement’, ‘directievoering & bouwtoezicht’ en ‘management onderhoud & beheer’.

Ga direct naar