Begeleiders van het bouwproces

Onderhoud en beheer

‘Verantwoord omgaan met wat je bezit’ is intern bij Ingenieursbureau Multical het uit­gangs­punt geweest bij de start van de dienstverlening ‘Onderhoud & beheer’. Of het nu een (op ba­­sis van de NEN 2767) uit te voeren onderhoudsinspectie betreft, of het gaat om het in aan­­sluiting daarop opstellen van een meerjarenonderhouds­plan, dan wel een duurzame va­riant daarop, het bewustzijn van de exploitatiekosten staat centraal.   

Kenmerkend voor onze advisering is dat wij opdrachtgevers een com­bi­na­tie van een tech­nisch en economisch verantwoorde maximalisering van de levensduur van hun ob­­ject(en) bie­­den.

Dat komt met name tot uiting bij het voorbereiden en begeleiden van de uit­voe­ring van de on­­­der­houds­werkzaamheden. Denk daarbij aan het plan­matig on­der­houd, dagelijks on­der­houd (‘calamiteitenonderhoud’) en con­tract­on­derhoud. Ook wel aangeduid als ge­­bouw­be­heer.

Kenmerkend is onze professionele, onafhankelijke aanpak. Gedegen kennis van tech­­­niek en re­­­gel­ge­ving is hierbij cruciaal. Het waar­bor­gen van het gewenste instand­hou­dings­niveau van de huisvesting van onze op­drachtgevers is daar­bij het uitgangspunt.

Onze inzet is flexibel en altijd afhankelijk van en afgestemd op de wensen van de op­dracht­ge­­ver. Onder het mot­to: ‘afspraak = afspraak’.

Ga direct naar